Naturreservat i Örnsköldsvik

Genom att bilda ett naturreservat så kan man bevara och skydda olika naturområden. De kan även bildas för att man behöver bevara en biologisk mångfald samt för att kunna vårda och bevara olika naturmiljöer eller olika arter. I Örnsköldsvik kommun finns det idag 35 olika naturreservat samt en nationalpark som heter Skuleskogen.

Alneskogen

Alneskogen bildades 1995 och är på 50 hektar. Består av alskog och andra lövträd. Detta naturreservat är kommunalt och syftet är att bevara, vårda och utveckla ett variationsrikt lövskogsområde med speciella hänsyn tagen till botaniska och ornitologiska värden. Det har även som syfte att verka som ett friluftsområde för friluftsliv så väl som att verka som studieobjekt för skolorna.

Balesudden

Balesudden är ett sjömärke. Det bildades 1985 och är på 918 hektar. Syftet med detta naturreservat är att bevara kustanknutet skogs- och hällmarkslandskap i ett skick som är orört.

Billaberget

Billaberget bildades 2006 och är på 50 hektar. Syftet med detta naturreservat är att bevara biologisk mångfald och en värdefull växtmiljö. Här finns bland annat stora variationer av biotoper och det förekommer hassel här. Detta naturreservat är även till för att fe naturupplevelser för allmänheten.

Killingkullen

Killingkullen bildades så sent som 2016 och är på 31 hektar. Denna består av brandpräglad tallskog som är mellan 100 till 120 år gammal. Syftet med detta naturreservat är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö.

Skuleskogens nationalpark

Större sammanhängande områden, som ägs av staten, kan skyddas som nationalpark och i Örnsköldsvik återfinns Skuleskogens nationalpark. Den ligger även till viss del i Kramfors kommun. Skuleskogen ingår i Världsarvet Höga kusten.

Trolltjärn

Trolltjärn bildades 1972, men fick nytt beslut även 2015.  Detta naturreservat är på 64 hektar. Trolltjärn bildades genom en eroderande isälv. Delar av detta naturreservat kan upplevas trolska, framför allt tjärnen som reservatet är döpt efter. Syftet med detta reservat är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer.

Övriga naturreservat

Det finns som sagt 35 naturreservat i hela Örnsköldsvik kommun. De övriga vi inte tagit upp är;

 • Bågaliden
 • Gammtratten
 • Getingstaliden
 • Granliden
 • Hemlingsån
 • Herrbergsliden
 • Hummelvik
 • Hörnsjön
 • Idbyfjärden
 • Källfors
 • Kvarnhusberget
 • Kålhuvudet
 • Lillsjöslåttern
 • Mossaträsk-Stormyran
 • Rismyrberget
 • Råbäcken
 • Skallberget
 • Stakamyran
 • Stenbittjärn
 • Stockholmsgatan
 • Stormyran
 • Södra Ulvön
 • Sör-Stormyrliden
 • Trysunda
 • Tågsjöbrännan
 • Uvsjön
 • Veckefjärden
 • Vändåtberget
 • Västanåhöjden
 • Åttjärnsbodarna
 • Ögeltjärn

Om ni vill lära er mer om alla naturreservat så finns dessa på Länsstyrelsens hemsida och behöver ni istället hotell i Örnsköldsvik inför ert besök så hittar ni det på hotellornskoldsvik.se . Här finns det utförlig information om alla naturreservat, vad de är till för, när de bildades och vad de har för växtligheter och djurliv.